Billack - Bäst information om Billack

Billack

Det finns inte så mycket om är lika vackert som en snygg billack. Billacken, som både skyddar bilplåten mot rost och oxidering, är den viktigaste ytbehandlingen en bil kan ha.

Förutom att billacken skyddar och bevarar bilen är lacken också ett tunt men viktigt lager för bilens identitet.

Billacken ger inte bara uttryck för vad ägaren står för utan lacken kan också vara en annonspelare eller bas för konst.

Typer av billack

Nästan alla billack är 2-komponentslack vilken består av färg som är anpassad på bilplåt samt en härdare. Till dessa komponeter kan eller brukar ett glittrande metalpulver eller metallflakes tillsättas för att öka billackens lyster.

För att billacken ska bli ännu så lägger billackeraren på ett eller flera lager klarlack utanpå billacken för att dels skapa en billack som upplevs fylligare men även så att mindre repor och skador på ytskicket lättare går att åtgärda utan att bilen behöver omlackeras.Applicera billacken på bilplåten

Sprutlackering

Det vanligast är att billacken sprutlackeras på med hjälp av tryckluft som ger en finfördelad dimma av lackfärgens beståndsdelar.

Det går också att använda billack på sprayburkar för mindre områden som ska lackeras.

Måla billack med pensel

Att måla stora ytor av bilen med pensel är inget att rekommendera om du tycker det är viktigt med en fin bil. Små skador orsakade av djupare stenskott eller slag bör omgående rengöras och fyllas igen med en liten pensel.

Metalliclack

En billack som tillförts ett metallpulver (eller även en plast kallas polyester) kallas metalliclack. Metalliclacket skapar ett skimmer och lyster om billacken som är svår att motstå.

Flakelackering

Flakelack, engelskans flinga, en är sorts metalliclack, alltså ett lack som innehåller små metallflingor eller polyesterflingor. Flakelacken har större bitar av det tillförda ämnet jämfört med vanlig metallack. Vanligt är också att tillföra flakepulvret till klarlacken vilket ger billacken en riktigt djupkänsla.

Motivlacken

En motivlackad motorhuv eller bildörr tar lång tid att göras. En billackerare använder sig av en så kallad airbrush för att skapa motivlacken. Motivlacken läggs på genom att många olika färger på billack sprutas på i tunna skikt i olika färger. Eftersom denna lack sprutas på tunt så torkar den snabbt.

Efter att bilen blivit motivlackad lackas ytan med flera lager klarlack.

Klarlack

Klarlacken är en lack som läggs på bilen i ett eller många lager efter att färgen har sprutats på. Klarlacken gör så att billacken blir mycket tåligare och att den upplevs mer dynamisk.

Härdarens uppgift

Härdaren i billacken används för att skapa en starkare och mera tålig billack. Härdaren ger upphov till en kemisk reaktion mellan de ingående ämnena så att de binds hårdare till varandra.

Att lackera en bil

Att lackera om en hel bil är att mödosamt och tidskrävande arbete. Stora delar av bilen behöver monteras isär och andra delar av bilen behöver maskeras mycket väl.

Billackeringen kan utföras på vissa bilverkstäder men vanligast är att lackera bilen hos en dedikerad billackerare som enbart håller med att lackera bilar.

Att omlackera hela bilen tar mellan 2-3 veckor och under denna tid har de flesta billackerarna en utlåningsbil du kan låna eller kan fixa detta hos en lokal biluthyrare billigt.